Zwemschool Thor

De Zwemschool Thor leert jonge kinderen 4,5 jaar op een kwaliteitsvolle en veilige manier zwemmen en volgt hiervoor de leerlijn zwemmen van Fred Brevet www.fredbrevet.be/leerlijn-zwemmen.

Per jaar worden 3 reeksen georganiseerd, eentje per schooltrimester.

De zwemreeksen verlopen in drie fasen.

  • Fase 1 – watergewenning.
  • Fase 2 – leren overleven
  • Fase 3 – veilig leren zwemmen.

Zo werkt een kind het hele traject af tot de genormeerde zwemslag (rugslag en basis borstcrawl).

Op het einde van iedere reeks worden testjes afgelegd en wordt bepaald bij welke groep de kinderen de volgende reeks kunnen aansluiten.
Ieder kind heeft een ander leertempo waardoor kinderen na 1 reeks het lesniveau soms niet behalen en de reeks soms meerdere keren opnieuw moet volgen. Leeftijd, motorische vaardigheid en beginniveau hebben invloed op dit tempo.

Het aantal kinderen per groep is beperkt tot 6 à 8 kinderen zodat kwalitatieve lessen worden aangeboden.

Er zijn drie instapmomenten per jaar: september – januari – april.
Per instapmoment is een testles voor nieuwe instappers.
Daarna volgt een  lessenreeks van 10 lessen één les per week gedurende 10 opeenvolgende weken  (exclusief feestdagen, schoolvakanties en sluitingsdagen van het zwembad). De lessen duren 45 minuten

Voor extra info kan je mailen naar zwemschool@zwemclubthor.be

Aanmelden voor de zwemschool kan via onderstaande knop. In het aanmeldformulier kies je voor de het niveau dat je denkt dat je kindje heeft “Waterwennen” of “Leren overleven of “veilig zwemmen“.

LET OP: Gelieve enkel voor “Zwemschool Thor” in te schrijven via deze knop. Via deze weg kom je op de wachtlijst te staan


Watergewenning/ leren overleven

Doel

Watervrees overwinnen – zich veilig voelen in en vertrouwd voelen met het water. Deze eigenschappen zijn belangrijk om het leren veilig zwemmen vlot te kunnen starten. Zodra je kind de leeftijd van 4,5 jaar heeft bereikt, kan je je kind hiervoor aanmelden.

Bij het slagen in de testjes van de lessenreeks watergewenning ontvangen de zwemmers het brevet “Pinguin”.

Bij het slagen in de testjes van de lessenreeks overleven ontvangen de zwemmers het brevet “Dolfijn”


Leren veilig zwemmen

Kinderen die voldoen aan alle doelstellingen na het einde van de lessenreeks overleven kunnen deelnemen aan deze lessenreeks. Dit door het voorleggen van het diploma overleven of na evaluatie op een testles.

Doel

Een bepaalde afstand afleggen op een veilige en doelmatige manier naar een minimumafstand van 50m, die overbrugd wordt door minimaal 2 genormeerde zwemslagen: rugslag en borstcrawl.

Bij het slagen na de testjes van deze lessenreeks ontvangen de zwemmers het brevet “Orka”.


Prijs

9,00 euro/les (45’) + 5,00 euro testles (éénmalig) = 95,00 euro voor de volledige lessenreeks.

De afspraken voor de zwemscholen vind je hier.