Lesgroepen

Watergewenning (witte badmutsen)

Watergewenning is van groot belang en wordt vaak onderschat. Het gaat verder dan het overwinnen van watervrees en is een essentiële voorbereiding om veilig zwemmen vlot te kunnen starten.
Naast angsten overwinnen, leren de kindjes spelenderwijs zich voort bewegen in het water zoals stappen, springen en verplaatsen langs de kant in het diepe. De kinderen leren kruipen en belletjes blazen onder water. Drijven op de buik en de rug worden ook aangeleerd.

Bij het slagen in de testjes van de lessenreeks “Watergewenning” ontvangt de zwemmer het brevet “Pinguin”.

Leren overleven (Gele badmutsen)

In deze fase wordt gewerkt rond coördinatie, evenwicht en verplaatsing in het water zodat de zwemmer veilig de kant kan bereiken.
Hierbij leert de zwemmer ondermeer in het water springen waar hij nog net kan staan. Ook hoort hierbij een voorwerp van de bodem halen, uit het water komen, drijven op buik en rug en 3 meter verplaatsen op buik- en ruglig.

Bij het slagen in de testjes van de lessenreeks “Leren overleven” ontvangt de zwemmer het brevet “Dolfijn”.

Leren veilig zwemmen (Oranje badmutsen)

In deze fase wordt gewerkt rond zwembadveilig zijn van de zwemmer.
Hierbij leert de zwemmer ondermeer in het diep water springen en ondertussen een voorwerp van de bodem halen, maken van een oppervlakte duik, opduwen langs de kant, drijven op buik en rug en opbouwend van 6 , 12 tot 25 meter verplaatsen op buik- en ruglig.

Bij het slagen in de testjes van de lessenreeks “Leren veilig zwemmen” ontvangt de zwemmer het brevet:
“Leren veilig zwemmen 12 m” ontvangt de zwemmer het brevet “Otter”.
“Leren veilig zwemmen 25 m” ontvangt de zwemmer het brevet “Haai”.